Het onderzoek ‘Samenwerking Corporates & Startups’ is in september afgerond en wordt in boekvorm gepresenteerd  op het symposium.

Samenwerking Corporates & Startups

Donderdag 14 november 2019,

Randstad Diemen

Het samenwerken tussen grote ondernemingen (Corporates) en startende bedrijven (Startups) is in de afgelopen decennia met enige regelmaat in de bestuurskamers van grote ondernemingen aan de orde geweest. Mede ingegeven door gunstige economische omstandigheden was de drijfveer voor het investeren in (door)startende ondernemingen, ook wel ‘Corporate Venturing’, vaak gelegen in de kans om het (intellectueel) eigendom van nieuwe producten te verwerven en daarmee toegang te krijgen tot nieuwe markten.

 

Bij het vormgeven van het samenwerken tussen Corporates en Startups was relatief beperkte aandacht voor het overdragen van kennis tussen partijen en het wederzijds leren. Kennisoverdracht binnen en tussen ondernemingen is weerbarstig, maar door sterk verbeterde technologie kan steeds meer kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen Corporates en Startups. Naast de belangstelling van Corporates voor Startups hebben ook Startups meer belangstelling voor het samenwerken met Corporates. Het programma CoSta, een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband van Nederlandse Corporates, richt zich ook op het wederzijds leren, waarbij Corporates mogelijk sneller kunnen innoveren en Startups mogelijk beter kunnen opschalen.

Op donderdag 14 november 2019 (vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur) presenteert Stichting Management Studies (VNO-NCW) op haar symposium ‘Samenwerking Corporates & Startups’ bij Randstad in Diemen de resultaten van het onderzoek naar Nederlandse Corporates en Startups. Het onderzoeksrapport wordt gepubliceerd in (e-)boekvorm. Het eerste exemplaar van het boek ‘Samen Innoveren!’ wordt uitgereikt aan twee CEO’s uit het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksteam van Tilburg University met Jessica van den Bosch, Jan Peter van den Toren, Chris Eveleens, Aswin van Oijen en Bas van der Starre.

 

Ontdek de mogelijkheden van innoveren met Corporates en Startups.

Programma Symposium ‘Samenwerking Corporates & Startups’

15:30 uur Ontvangst
16:00 uur Welkom door Harry van de Kraats, algemeen directeur Algemene Werkgevers-Vereniging Nederland (AWVN), directeur Sociale Zaken VNO-NCW MKB Neder-land en voorzitter Stichting Management Studies (SMS).
16:05 uur Inleiding door dagvoorzitter Han Gerrits, Hoogleraar VU, VP Capgemini Invent, bestuurslid SMS en voorzitter programmacommissie Stichting Management Studies.
16:15 uur Presentatie van ‘Samenwerking Corporates & Startups’ door Jessica van den Bosch.
16:40 uur Aanbieding van het boek ‘Samen Innoveren!’ aan Harry van Dorenmalen, vm CEO IBM Nederland en voorzitter van het programma CoSta, gevolgd door een korte reflectie.
17:00 uur

Debat met de panelleden onder leiding van Han Gerrits:

·     Afred Slot, Bertje Bel Webwinkels
·     Sabine Megens, On(t)roerend Goed
·     Dirk Jonker, Crunchr
·     Louise Betuwe, VNO-NCW
18:00 uur Afsluiting met hapje en drankje.

Contact

Stichting Management Studies

 

Bureau
Nicolaas Weeda – algemeen secretaris
Chandni Sitalsecretaresse

Contact
Telefoon: 070 3490203
email

 

Bezoek
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

route

Post
Postbus 93002
2509 AA Den Haag