Het onderzoek ‘Artificial Intelligence in de praktijk’ is afgesloten met een digitaal symposium op 24 november 2020.

Artificial Intelligence in de Praktijk

Dinsdag 24 november 2020

Digitaal symposium

Artificial Intelligence houdt zich bezig met het creëren van systemen die taken kunnen volbrengen waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie is vereist. Voor AI wordt onder andere gebruikgemaakt van machine learning (zelflerende) algoritmes, die op basis van grote hoeveelheden data kunnen leren. Daardoor kan een AI-systeem onafhankelijk met bijvoorbeeld nieuwe suggesties, beslissingen of voorspellingen komen. Thema’s die bepalend kunnen zijn voor het managen van AI-systemen zijn: (I) het organiseren voor data, (II) het testen en valideren van het AI-systeem, (III) de brugfunctie en (IV) de veranderingen in werk.

 

De thema’s komen voort uit drie unieke eigenschappen van AI: 1) het is afhankelijk van grote hoeveelheden data, 2) het is zelflerend en moeilijk uitlegbaar, oftewel hoe uitkomsten tot stand komen is blackboxed en 3) het is gericht op kenniswerk. Het S.L.I.M. managen van AI vraagt om socio-technische veranderprocessen, lokaal inzicht, interdisciplinaire kennis en moreel bewustzijn. 
Veel verantwoordelijkheid ligt bij de manager, zij vervullen, als belangrijkste besluitvormers in bedrijven en organisaties, een centrale
rol en verantwoordelijkheid bij het implementeren en managen van AI-systemen. Een slimme manager creëert voor het S.L.I.M. invoeren en managen van AI een slim team om zich heen. AI-systemen kunnen bedrijven en organisaties veel mogelijkheden bieden en het werk op positieve manieren fundamenteel veranderen.

Op dinsdag 24 november 2020 presenteert Stichting Management Studies (VNO-NCW) op haar digitale symposium ‘Artificial Intelligence in de praktijk’ de resultaten van het praktijkonderzoek naar de toepassingen van AI in de praktijk van bedrijven en organisaties. Het onderzoeksrapport wordt gepubliceerd in (e-)boekvorm onder de titel ‘S.L.I.M. managen van AI in de praktijk: hoe organisaties slimme technologie implementeren’. Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam van het KIN Center for Digital Innovation, aan de Vrije Universiteit Amsterdam met Lauren Waardenburg, Marleen Huysman en Marlous Agterberg.

Digitaal symposium 24 november 2020

Programma Symposium ‘Artificial Intelligence in de Praktijk

16:00 uur Welkom door Harry van de Kraats, voorzitter Stichting Management Studies (SMS) en partner bij Maes & Lunau.
16:05 uur Inleiding door dagvoorzitter Han Gerrits, voorzitter programmacommissie en bestuurslid SMS, Hoogleraar VU en VP Capgemini Invent. 
16:10uur Presentatie van ‘AI in de Praktijk’ door Marleen Huysman.
16:20 uur Reflectie op het onderwerp ‘AI in de praktijk’ door Michel van Leeuwen, directeur Artificiele Intelligentie, Ministerie van Justitie en Veiligheid.
16:35 uur

Aanbieding van het boek gevolgd door korte reflectie.

16:45 uur

Debat met de panelleden onder leiding van Han Gerrits: 

  • Ruut Durmadaneker, KLM
  • Daniël Meel, ABN AMRO
  • Annemiek Bakker, Centraal Beheer
  • Xenia Kuiper, Philadelphia
  • Bennie Mols (wetenschapsjournalist)
17:15 uur Afsluiting.

Contact

Stichting Management Studies

 

Bureau
Nicolaas Weeda – algemeen secretaris
Chandni Sitalsecretaresse

Contact
Telefoon: 070 3490203
email

 

Bezoek
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

route

Post
Postbus 93002
2509 AA Den Haag