Samenwerking Corporates & Startups

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Looptijd:

Symposium & Publicatie worden in juni 2019 verwacht

Onderzoekers:

Jessica van den Bosch
(Tilburg University),
Jan Peter van den Toren
(Tilburg Uni-versity),
Bas van der Starre (Birch) en
Aswin van Oijen (TiSEM)

Begeleidingscommissie:

Erwin Verboom (voorzitter),
Tijo Collot d’Escury (Roland Berger),
Rob Regter (KLM),
Saida Kalsbeek (HackerOne),
Louise Beduwe (VNO NCW),
Sander Nieuwenhuizen (Deloitte),
Benno Tieke (Philips),
Robin Spierings (PC),
Nicolaas Weeda (secretaris).