Sociaal ondernemen richt zich op de vraag waarom en hoe bestaande ondernemingen het maatschappelijk rendement en financieel rendement kunnen combineren. Geld wordt bij sociaal ondernemen meer gezien als een middel voor het waarborgen van de continuïteit van de onderneming dan een doel op zich. Maatschappelijk rendement zou de onderneming daarbij meer een ‘licence to operate’ kunnen bieden. Bij het onderzoeken van deze vraag zijn 17 bestaande ondernemingen betrokken die op een bepaalde manier hun maatschappelijke betrokkenheid herijken of hebben aangepast. Het praktijkonderzoek is afgerond en wordt voorbereid voor publicatie in (e-)boekvorm tijdens een symposium in het najaar van 2018.