Corporates en startups proberen in eerste instantie elkaar op een juiste manier te vinden, vervolgens de relevante kennis te delen en dan nog eens van elkaar te leren. Er moet een win-winsituatie zijn om kennisuitwisseling te realiseren, financiering alleen is daarbij niet voldoende. Ook het overbruggen van cultuurverschillen is daarbij van belang. Echter hoe vindt succesvolle samenwerking tussen corporates en startups plaats? Hoe vergroot een corporate haar absorptievermogen van kennis en innovatie door startups? Hoe en wat kunnen startups leren van corporates? Wat zijn de best-practices van ‘Samenwerken tussen corporates en startups’? Deze nieuwe studie van SMS probeert antwoorden te vinden op deze vragen.