Het onderzoek Sociaal Ondernemen is dit najaar afgerond met een symposium en de presentatie van het boek

Bestuur

Het bestuur van Stichting Management Studies bestaat uit een beleidsbepalende functionarissen uit ondernemingen en organisaties die de stichting ondersteunen.

Nicholas Brassey

Directeur Albert Heijn/Ahold Europe

Han Gerrits

Hoogleraar en Partner VU en KPMG

Remi Smeets

Directeur HR Siemens Nederland

Marjolein ten Hoonte

Directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad

Erwin Verboom

Manager HR Center of Expertise

Karien van Oord

Lid van de Bestuursraad MerweOord

Henk de Bruijn

Director Social & Labour Affairs Havenbedrijf Rotterdam

Sander Nieuwenhuizen

CHRO Deloitte

Wouter van Doorm

HR business partner Phillips Benelux

Rob Regter

Vice president HR Air France KLM Cargo

Guido Heezen

Founder Effectory

Suzanne Verzijden

Vice president HR Phillips Benelux

Bert Groenewegen

Directeur Financiën, Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen

Harry van der Kraats

Algemeen directeur AWVN, directeur VNO-NCW

Voorzitter

Dick Okhuijsen

CEO Transparent

Vice-voorzitter

Marloes Michon-Van Dijk

Vice president HR Benelux/France Shell Nedeland

Nicolaas Weeda

Algemeen Secretaris Stichting Management Studies

secretaris

Programmacommissie

De Programmacommissie van Stichting Management Studies selecteert de te bestuderen onderwerpen en formuleert de vraagstelling voor onderzoeksprojecten. Vertegenwoordigers van ondernemingen en organisaties die in Stichting Management Studies participeren maken deel uit van de Programmacommissie. Zij waarborgen dat de relevante onderwerpen op de agenda van het topmanagement staan. Naast een bestuurslid nemen ook deskundigen en wetenschappers van buiten SMS deel aan de Programmacommissie.

Gery de Boer

bestuurder duurzame inzetbaarheid FNV

Hans Hemels

Algemeen directeur KeenCorp

Robin Spierings

Lead Scrum Master & Agile Coach Digital Transformation KLM

Nicolaas Weeda

Algemeen Secretaris Stichting Management Studies

Secretaris

Han Gerrits

Hoogleraar en Partner VU en KPMG

Voorzitter

Symposia

De praktijkonderzoeken door Stichting Management Studies worden afgerond met een symposium

  • in het najaar 2018 de start van het onderzoek ‘Corporate Venturing’  
  • in het najaar 2018 de start van het onderzoek ‘Technologie Transitie’ 
  • in het najaar 2018 de start van het onderzoek ‘Nieuwe Carrières’

 

 

 

 

 

Contact

Stichting Management Studies

 

Bureau
Nicolaas Weeda – algemeen secretaris

Contact
Telefoon: 070 3490203
email

 

Bezoek
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

route

Post
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

 

 

 

Disclaimer

Stichting Management Studies zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting Management Studies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld donateurs, waarvoor Stichting Management Studies geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Stichting Management Studies behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Management Studies.

Privacy statement

Stichting Management Studies respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. Persoonsgegevens, die door bezoekers van de site aan Stichting Management Studies worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die u stuurt via deze site naar Stichting Management Studies dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.