Artificial Intelligence in de Praktijk

Artificial Intelligence houdt zich bezig met het creëren van systemen die taken kunnen volbrengen waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie is vereist. Voor AI wordt onder andere gebruikgemaakt van machine learning (zelflerende) algoritmes, die op basis van grote hoeveelheden data kunnen leren. Daardoor kan een AI-systeem onafhankelijk met bijvoorbeeld nieuwe suggesties, beslissingen of voorspellingen komen. Hoe kunnen bedrijven en andere organisaties AI toepassen in hun werkprocessen, beslissingen en strategie? Wat zijn concrete praktijksituaties waarin AI wordt toegepast? Met deze studie probeert SMS antwoorden te vinden op de deze vragen.

Artificial Intelligence in de Praktijk afgerond

Onderzoeksvraag:

Hoe verandert Kunstmatige Intelligentie (AI) het werk in bedrijven, en wat zijn de implicaties en aanbevelingen voor management?

Looptijd:

Digitaal Symposium & Publicatie 24 november 2020

Onderzoekers:

Marleen Huysman,
Marlous Agterberg,
Lauren Waardenburg
Florence Goes
(allen Vrije Universiteit Amsterdam).

Begeleidingscommissie:

Jules van de Perre (voorzitter),
Guido Heezen (Effectory),
Robin Spierings (KLM),
Anne Megens (AWVN),
Roelof Meijer (SIDN),
Dick Okhuijsen (Transparent),
Nicolaas Weeda (secretaris)
Merijn Zee (BridgeHead).

Technologie Transitie & Bedrijven

Hoe kunnen we de technologietransitie voor bedrijven begrijpen en er uitspraken over de toekomst doen? Daarvoor dient te worden teruggegrepen naar het (recente) verleden. Een onderzoek naar het digitaliseren van sectoren zou mogelijk inzicht kunnen geven. Deze nieuwe studie van SMS probeert op basis van wetenschappelijk praktijkonderzoek toekomstscenario’s te ontwikkelen waarin de gevolgen van de technologietransitie zichtbaar worden.

Samenwerken Corporates & Startups

Corporates en startups proberen in eerste instantie elkaar op een juiste manier te vinden, vervolgens de relevante kennis te delen en dan nog eens van elkaar te leren. Er moet een win-winsituatie zijn om kennisuitwisseling te realiseren, financiering alleen is daarbij niet voldoende. Ook het overbruggen van cultuurverschillen is daarbij van belang. Echter hoe vindt succesvolle samenwerking tussen corporates en startups plaats? Hoe vergroot een corporate haar absorptievermogen van kennis en innovatie door startups? Hoe en wat kunnen startups leren van corporates? Wat zijn de best-practices van ‘Samenwerken tussen corporates en startups’? Deze nieuwe studie van SMS probeert antwoorden te vinden op deze vragen.

ONDERZOEK: Samenwerking Corporates & Startups afgerond

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Looptijd:

Symposium & Publicatie 14 november 2019

Onderzoekers:

Jessica van den Bosch
(Tilburg University),
Jan Peter van den Toren
(Tilburg University),
Bas van der Starre (Birch) en
Aswin van Oijen (TiSEM)

Begeleidingscommissie:

Erwin Verboom (voorzitter),
Rob Regter (KLM),
Saida van Kalsbeek (Cybermarqt),
Louise Beduwe (VNO NCW),
Sander Nieuwenhuizen (Deloitte),
Benno Tieke (Philips),
Robin Spierings (PC),
Nicolaas Weeda (secretaris).

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus.

Sociaal ondernemen richt zich op de vraag waarom en hoe bestaande ondernemingen het maatschappelijk rendement en financieel rendement kunnen combineren. Geld wordt bij sociaal ondernemen meer gezien als een middel voor het waarborgen van de continuïteit van de onderneming dan een doel op zich. Maatschappelijk rendement zou de onderneming daarbij meer een ‘licence to operate’ kunnen bieden. Bij het onderzoeken van deze vraag zijn 17 bestaande ondernemingen betrokken die op een bepaalde manier hun maatschappelijke betrokkenheid herijken of hebben aangepast.

Re-Inventing Business: How Firms Cope with Disruption

Van het gezaghebbende praktijkonderzoek ‘Re-inventing Business’ van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch heeft Oxford University Press een Internationale uitgave gepubliceerd. In het succes van vandaag ligt het falen verscholen van morgen. Door sterk veranderende omgevingen zijn aanpassingen van businessmodellen steeds vaker noodzakelijk. Deze studie oefent niet alleen in het denken over het vernieuwen van businessmodellen, maar geeft ook praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. Deze studie laat het cruciale belang van innovatie zien in een steeds meer verbonden en snellere wereld.