Samenwerking Corporates & Startups

Samenwerking Corporates & Startups afgerond

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Looptijd:

Symposium & Publicatie 14 november 2019

Onderzoekers:

Jessica van den Bosch
(Tilburg University),
Jan Peter van den Toren
(Tilburg University),
Bas van der Starre (Birch) en
Aswin van Oijen (TiSEM)

Begeleidingscommissie:

Erwin Verboom (voorzitter),
Rob Regter (KLM),
Saida van Kalsbeek (Cybermarqt),
Louise Beduwe (VNO NCW),
Sander Nieuwenhuizen (Deloitte),
Benno Tieke (Philips),
Robin Spierings (PC),
Nicolaas Weeda (secretaris).

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus.

Sociaal ondernemen richt zich op de vraag waarom en hoe bestaande ondernemingen het maatschappelijk rendement en financieel rendement kunnen combineren. Geld wordt bij sociaal ondernemen meer gezien als een middel voor het waarborgen van de continuïteit van de onderneming dan een doel op zich. Maatschappelijk rendement zou de onderneming daarbij meer een ‘licence to operate’ kunnen bieden. Bij het onderzoeken van deze vraag zijn 17 bestaande ondernemingen betrokken die op een bepaalde manier hun maatschappelijke betrokkenheid herijken of hebben aangepast.