Samenwerking Corporates & Startups

Samenwerking Corporates & Startups

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan de samenwerking tussen corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Looptijd:

Symposium & Publicatie worden in 2019 verwacht

Onderzoekers:

Jessica van den Bosch
(Tilburg University),
Jan Peter van den Toren
(Tilburg Uni-versity),
Bas van der Starre (Birch) en
Aswin van Oijen (TiSEM)

Begeleidingscommissie:

Erwin Verboom (voorzitter),
Tijo Collot d’Escury (Roland Berger),
Rob Regter (KLM),
Saida Kalsbeek (HackerOne),
Louise Beduwe (VNO NCW),
Sander Nieuwenhuizen (Deloitte),
Benno Tieke (Philips),
Robin Spierings (PC),
Nicolaas Weeda (secretaris).

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. Dr. Karen Maas, hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus.