Stichting Management Studies

Verbindt managementpraktijk en wetenschap

Stichting Management Studies

Stichting Management Studies (VNO-NCW) verbindt managementpraktijk en wetenschap door:

 • praktijkgestuurd onderzoek op het gebied van management, organisatie en bestuur;
 • het met elkaar in contact brengen van managers, bestuurders en toponderzoekers in begeleidingscommissies die per onderzoek worden samengesteld;
 • symposia voor haar leden;
 • toonaangevende boeken die vaak met casestudy’s de verbinding leggen tussen theorie en praktijk.

Actueel:

De Winst van Purpose

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en praktijken van purpose-gedreven ondernemingen zodanig dat sociaal-maatschappelijke doelstellingen de bestaansreden vormen van het economisch bedrijfsmodel?

Einde van strategie!?

In welke mate neem het gebruik van nieuwe vormen van strategievoming toe? Hoe uit zich dat en welke factoren bepalen dit? Het onderzoek wordt in het najaar van 2022 afgerond met een symposium en publicatie.

Artificial Intelligence in de praktijk

Hoe kunnen we de technologietransitie voor bedrijven begrijpen en er uitspraken over de toekomst doen? Daarvoor dient te worden teruggegrepen naar het (recente) verleden. Een onderzoek naar het digitaliseren van sectoren zou mogelijk inzicht kunnen geven. Deze nieuwe studie van SMS probeert op basis van wetenschappelijk praktijkonderzoek toekomstscenario’s te ontwikkelen waarin de gevolgen van de technologietransitie zichtbaar worden.

Samenwerken Corporates & Startups

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus.

Re-Inventing Business: How Firms Cope with Disruption

Van het gezaghebbende praktijkonderzoek ‘Re-inventing Business’ van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch heeft Oxford University Press een Internationale uitgave gepubliceerd. In het succes van vandaag ligt het falen verscholen van morgen. Door sterk veranderende omgevingen zijn aanpassingen van businessmodellen steeds vaker noodzakelijk.

Symposium Einde van Strategie!?

Het praktijkonderzoek naar naar wendbare strategievorming van ondernemingen wordt afgesloten met een symposium op woensdag 16 november

Agenda 2022

Stichting Management Studies verwacht:

 • voorjaar: publicatie onderzoek ‘De Winst van Purpose’
 • zomer: start van het onderzoek ‘Human Capital’ 
 • najaar: start van het onderzoek ‘Gamificering’

Symposia 2022

 • voorjaar het symposium ‘De Winst van Purpose’
 • najaar het symposium ‘Einde van Strategie!?’

Achtergrond

Stichting Management Studies laat wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar actuele managementthema’s die in de bestuurskamers van belang worden geacht. Vaak zijn dit vraagstukken rondom de thema’s governance, organisatie en H.R.-beleid. SMS publiceert de resultaten van de praktijkonderzoeken in handzame, toegankelijk geschreven (e-)boeken. De publicaties van SMS verschijnen in het Nederlands en Engels. Met de kennis van en de inzichten uit de praktijkonderzoeken ondersteunt Stichting Management Studies het management van grotere ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. SMS geeft praktijkgerichte handreikingen voor beslissers.

Gelieerd aan

Jubileumboek 50 jaar SMS

In ‘Een rijke historie met toekomst’ schetst Hans Strikwerda de unieke positie van SMS in het Nederlandse poldermodel en kijken verschillende onderzoekers terug op de impact van hun onderzoek. Dit boek kunt u hier downloaden

Gelieerd aan

Actuele onderzoeken:

Einde van strategie!?

In welke mate neemt het gebruik van nieuwe vormen van strategievorming toe, hoe uit zich dat en welke factoren bepalen dit?

De Winst van Purpose

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en praktijken van purpose-gedreven ondernemingen zodanig dat sociaal-maatschappelijke doelstellingen de bestaansreden vormen van het economisch bedrijfsmodel?

Artificial Intelligence in de Praktijk

Hoe verandert Kunstmatige Intelligentie (AI) het werk in bedrijven, en wat zijn de implicaties en aanbevelingen voor management?

Samenwerking Corporates & Startups

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Sociaal Ondernemen

Waarom en hoe kunnen bestaande bedrijven meer sociaal-maatschappelijk gericht worden? Deelvragen: Wat is ‘Social Entrepreneurship’ en welke vormen zijn er? Wat zijn de ‘best practices’ van ‘Social Entrepreneurship’? Hoe zijn bedrijven in staat om hun doelstelling te wijzigen en waarom? Hoe kunnen bedrijven de verandering vormgeven in hun organisatie? Welke kansen biedt ‘Social Entrepreneurship’ aan bedrijven en welke valkuilen?

Word donateur en participeer

Wilt u invloed uitoefenen op de managementagenda van de toekomst? En zoekt u mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen? Word dan donateur van Stichting Management Studies (SMS), al meer dan 50 jaar de verbindende schakel tussen managementpraktijk en wetenschap.
 

Als donateur van SMS

 • profiteert u van een uniek kennisnetwerk;
 • kunt u deelnemen aan de begeleidingscommissies van onderzoeken;
 • maakt u kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op managementgebied;
 • ontvangt u alle publicaties die door SMS worden gepubliceerd;
 • kunt u uw bedrijf aandragen als relevante case en krijgt u daarbij advies op maat;
 • krijgt u mogelijkheden om onderwerpen aan te dragen die de managementagenda van de toekomst mede zullen bepalen.

Contact

Stichting Management Studies

 

Bureau
Nicolaas Weeda

Contact
Telefoon: 070 3490203
sms@vnoncw-mkb.nl
email

 

Bezoek
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

route

Post
Postbus 93002
2509 AA Den Haag