Stichting Management Studies

Verbindt managementpraktijk en wetenschap

Stichting Management Studies

Stichting Management Studies (VNO-NCW) verbindt managementpraktijk en wetenschap door:

 • praktijkgestuurd onderzoek op het gebied van management, organisatie en bestuur;
 • het met elkaar in contact brengen van managers, bestuurders en toponderzoekers in begeleidingscommissies die per onderzoek worden samengesteld;
 • symposia voor haar leden;
 • toonaangevende boeken die vaak met casestudy’s de verbinding leggen tussen theorie en praktijk.

Actueel:

Samenwerken Corporates & Startups

Corporates en startups proberen in eerste instantie elkaar op een juiste manier te vinden, vervolgens de relevante kennis te delen en dan nog eens van elkaar te leren. Er moet een win-winsituatie zijn om kennisuitwisseling te realiseren, financiering alleen is daarbij...

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Open...

Re-Inventing Business: How Firms Cope with Disruption

Van het gezaghebbende praktijkonderzoek ‘Re-inventing Business’ van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch heeft Oxford University Press een Internationale uitgave gepubliceerd. In het succes van vandaag ligt het falen verscholen van morgen. Door sterk...

Technologie Transitie & Bedrijven

Hoe kunnen we de technologietransitie voor bedrijven begrijpen en er uitspraken over de toekomst doen? Daarvoor dient te worden teruggegrepen naar het (recente) verleden. Een onderzoek naar het digitaliseren van sectoren zou mogelijk inzicht kunnen geven. Deze nieuwe...

Symposium Samenwerking Corporates & Startups

Het onderzoek ‘Samenwerking Corporates & Startups’ is op 14 november 2019 afgerond met een symposium. 

Agenda

Stichting Management Studies verwacht:

 • afgerond: het onderzoek ‘Samenwerking Corporates & Startups’
 • najaar 2019: start onderzoek ‘Technologie Transitie en Bedrijven’ 
 • najaar 2019 de start van het onderzoek ‘Platforms/Ecosystemen’
 • begin 2020 worden de nieuwe onderzoeksonderwerpen bekend gemaakt

Achtergrond

Stichting Management Studies laat wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar actuele managementthema’s die in de bestuurskamers van belang worden geacht. Vaak zijn dit vraagstukken rondom de thema’s governance, organisatie en H.R.-beleid. SMS publiceert de resultaten van de praktijkonderzoeken in handzame, toegankelijk geschreven (e-)boeken. De publicaties van SMS verschijnen in het Nederlands en Engels. Met de kennis van en de inzichten uit de praktijkonderzoeken ondersteunt Stichting Management Studies het management van grotere ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. SMS geeft praktijkgerichte handreikingen voor beslissers.

Gelieerd aan

Jubileumboek 50 jaar SMS

In ‘Een rijke historie met toekomst’ schetst Hans Strikwerda de unieke positie van SMS in het Nederlandse poldermodel en kijken verschillende onderzoekers terug op de impact van hun onderzoek. Dit boek kunt u hier downloaden

Gelieerd aan

Actuele onderzoeken:

Samenwerking Corporates & Startups

Samenwerking Corporates & Startups afgerondOnderzoeksvraag: Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?Looptijd: Symposium &...

Sociaal Ondernemen

Sociaal Ondernemen afgerond met symposium Onderzoeksvraag: Waarom en hoe kunnen bestaande bedrijven meer sociaal-maatschappelijk gericht worden? Deelvragen: Wat is ‘Social Entrepreneurship’ en welke vormen zijn er? Wat zijn de ‘best practices’ van ‘Social Entrepreneurship’? Hoe zijn bedrijven in...

Word donateur en participeer

Wilt u invloed uitoefenen op de managementagenda van de toekomst? En zoekt u mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen? Word dan donateur van Stichting Management Studies (SMS), al meer dan 50 jaar de verbindende schakel tussen managementpraktijk en wetenschap.
 

Als donateur van SMS

 • profiteert u van een uniek kennisnetwerk;
 • kunt u deelnemen aan de begeleidingscommissies van onderzoeken;
 • maakt u kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op managementgebied;
 • ontvangt u alle publicaties die door SMS worden gepubliceerd;
 • kunt u uw bedrijf aandragen als relevante case en krijgt u daarbij advies op maat;
 • krijgt u mogelijkheden om onderwerpen aan te dragen die de managementagenda van de toekomst mede zullen bepalen.