Home      Over SMS      Onderzoek      Participeren      Publicaties      Pers      Essays      Contact
Home
 
Verbindt
managementpraktijk en wetenschap
 


 


Stichting Management Studies 

 

gelieerd aan VNO-NCW

Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. Zij publiceert de bevindingen in handzame, toegankelijke boeken. Met de kennis en inzichten steunt Stichting Management Studies het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. Zij draagt bouwstenen aan voor beslissingen van grote reikwijdte. Meer over Managementstudies
  
 

Nieuws


Onderzoek 'Circulaire Verdienmodellen' gestart

Met als voorlopige onderzoeksvraag: Hoe zijn bedrijven in staat om zich om te vormen tot circulaire verdienmodellen en regie te voeren over hun keten(s)? Meer weten over het onderzoek en de onderzoekers die voor deze hoofdvraag aan de lat staan? Klik hier

      

SMS vijftig jaar

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Stichting Management Studies werd op 17 juni 2015 een boeiend symposium  gehouden  in het  Drijvend Paviljoen aan de Tillemakade te Rotterdam. Het thema: Energize  your limits. Kunnen ondernemingen de eigen grenzen verleggen op een wijze die er toe doet? Herna Verhagen, PostNL: Lukt het ze dromen productief te maken? Harry van der Kraats, AWVN: Hoe bereiken we duurzame inclusieve groei waarin iedereen meedoet? Hoe slagen we erin technologische mogelijkheden en menselijke ambities gelijk op te laten lopen? En welke unieke rol speelt SMS in de Nederlandse polder? Meer lezen? Zoals het antwoord van Hans Strikwerda (UvA) op deze laatste vraag? Klik hier

Social Media? Social Business! 


Onder deze titel werd op 5 november 2015  tijdens een symposium bij SNS Reaal in Utrecht het nieuwste SMS boek worden gepresenteerd.
Het onderzoek is verricht door Gerrita van der Veen (HU, HIGHvalue), Arne Maas (RBS, Ameuse), Anne-Marie Delfgaauw (AMD1510) en Han Gerrits (VU, KPMG)
Wilt u inzicht krijgen in het proces naar volwassenheid van social media in uw bedrijf, de werking van social media voor verschillende typen organisaties en bedrijfsprocessen én de succes- en faalfactoren om uw eigen leercurve te versnellen en risico’s te minimaliseren kom dan naar dit onderstaande symposium en lees dit boek!
Meer informatie over het symposium en het boek? Klik hierActueel Onderzoek


'GameChangers' 
Wat onderscheidt succesvolle ondernemingen van zogenaamde GameChangers? Wat kun je van ze leren?  Kun je er een worden? Dat zijn  enkele vragen in een onderzoek naar organisaties en individuen die de wereld op haar kop hebben gezet. Het onderzoek is in maart 2016 gestart. Op dinsdag 6 september zal het boek worden gepresenteerd op een symposium. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier
 
 
'Robotisering'  
Er  wordt veel gesproken en geschreven over de vermeende  negatieve sociale en maatschappelijke effecten van robotisering. Een interessantere vraag is: Hoe kunnen bedrijven de kansen van robotisering beter benutten voor hun organisatie? Dit onderzoek zal naar verwachting in het najaar van 2016 tot een eindproduct leiden.          
Meer weten? Zie  onder onderzoek.
 
 
  'Leiderschap, Governance & Toezicht'
 In vervolg op onze eerdere uitgave 'Controle is goed, vertrouwen is beter' (2005) is nu gestart met een nieuw onderzoek, eveneens uitgevoerd door Kees Cools, samen met Arnoud Boot en Erik van der Loo naar goed leiderschap en governance. Met als uitgangspunt: welke lessen kunnen getrokken worden uit de financiële crisis?  Een intrigerende vraag die naar verwachting in het najaar van 2016 een nieuw intrigerend boek zal opleveren. Meer weten? Zie onder onderzoek 
 
 

 

Managementvraagstukken Managementboek

 Updates


 'Re-Inventing Business: How Firms Innovate Their Business Model'
Bij Oxford University Press is een Engelse uitgave  in de maak van de Re-inventing Business van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch, Rotterdam School of Management, Erasmus University. In het succes van vandaag ligt het falen van morgen besloten, met name in sterk veranderende omgevingen zijn aanpassingen van businessmodellen steeds vaker noodzakelijk. Deze studie oefent niet alleen in het denken over businessmodel vernieuwing, maar geeft ook praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Het boek laat het cruciale belang van innovatie zien in een steeds meer verbonden en snellere wereld.


 


Word donateur


Stichting Management Studies verbindt managementpraktijk en wetenschap

Zoekt u mogelijkheden om kennis te delen en wilt u invloed uitoefenen op de managementagenda van de toekomst? Word dan donateur van Stichting Management Studies; al ruim veertig jaar de verbindende schakel tussen managementpraktijk en wetenschap.
Klik hier voor nadere informatie.

Verbinden van managementpraktijk en onderzoek Idee voor een onderzoek?

Essays

In de post polder  

Dit essay van Jan-Willem van den Braak met de ondertitel 'een beknopte geschiedenis van bijna een eeuw overlegeconomie – en daarna' schetst de opkomst, bloeitijd en het verval van het Nederlandse poldermodel én een nieuw perspectief. Ook in de postpolder is het nodig om overleg en verbinding te blijven zoeken: eenvoudigweg omdat de problemen en uitdagingen van de global village waarin we leven meer dan ooit onderling verweven zijn.  


Idee voor een onderzoek


De Programmacommissie van Stichting Management Studies nodigt belanghebbenden en geďnteresseerden uit om een onderzoeksthema aan te dragen. Zoekt u mogelijkheden om een thema te laten onderzoeken?
Wij kijken met u of uw thema binnen de programmering van Stichting Management Studies een bijdrage kan leveren aan onderzoek rond managementvraagstukken. Deel uw idee voor een onderzoekDisclaimer

Stichting Management Studies | Koninklijke Van Gorcum